Skladujte ihneď, bez stavebného konania!

Lodný kontajner NIE JE STAVBA!